Kontaktuppgifter

E-post ang föreningen skickas till info at mazer.se

E-post ang webben skickas till webmaster at mazer.se

Vår organisation

Organisationsnummer: 802002-2706

Postadress: Sabbatsbergsvägen 6, 3 tr, 11361 Stockholm

Fakturaadress: c/o Lavery, Högalidsgatan 40 A:1501, 117 30  Stockholm
Plusgiro: 5 74 85-5

Johan Mazer

Föreningen bildad 1849

Mazerska Kvartettsällskapet är en livaktig förening med gamla anor. Vårt namn har vi efter Johan Mazer som redan år 1823 bedrev en intensiv kammarmusikverksamhet, bland annat i sin sommarbostad på Djurgården.

Genom sitt generösa testamente 1847 lade han grunden till vårt unika sällskap, som oavbrutet sedan 1849 samlat kammarmusikvänner för att under vinterhalvåret ”en gång i veckan i K. Academiens lokaler utföra quartetter och kammarmusik”.

Verksamheten har sedan dess breddats betydligt med olika former av spelhelger, kursverksamhet, och inte minst spontant och intensivt musicerande i olika sammanhang med den mazerska kretsen av musicerande som bas.

Johan Mazer (1790–1847), oljeporträtt av J.G. Sandberg 1838. Kungl. Musikaliska akademien.

 

Välkommen till Mazer!

Det Mazerska spelåret

Våra planerade aktiviteter pågår mellan september och maj. På måndagskvällar ordnas spelaftnar i Konstnärshusets klubbvåning, där man kan lyssna till tre eller fyra kammarmusikverk. Syftet med dessa är att framföra kammarmusik (duos, trios, kvartetter eller större ensembler) i en intim och engagerad miljö, med begränsad publik och utan hämmande kvalitetskrav. Under en ansvarig programvärd spelar medlemmar (inte sällan även gäster) i grupper av amatörer, eller amatörer/professionella. För oss är det viktigt att bibehålla den fruktbara samverkan mellan amatörer och professionella som är Mazerska Kvartettsällskapets särskilda signum.

Några gånger under spelåret ersätts den vanliga spelaftonen med ”Mazer Intime”. Då är det lite extra festligt, med supé efter det ordinarie spelprogrammet. Andra särskilda höjdpunkter under året är Julfesten, Mazers högtidsdag i januari och Vårfesten i maj.

Varje år i januari/februari anordnar sällskapet i Sigtuna ett musikinternat med professionella instruktörer, dit kammarmusikgrupper anmäler sig. Särskilda spelträffar anordnas också några helger per år, med eller utan instruktörer. Syftet med dessa välbesökta tillställningar är att ge mazerare och intresserade gäster musikalisk inspiration, ett vidgat kammarmusikaliskt kontaktnät och ökad repertoarkännedom.

Hur blir jag medlem i Mazer?

Nya ledamöter utses av styrelsen en gång årligen vid sammanträdet i maj eller juni. Sällskapet är öppet för alla som intresserar sig för sällskapets ändamål och bedöms ha möjlighet att delta i dess aktiviteter. Styrelsen skall enligt stadgarna fatta beslut om inval efter ansökan till styrelsen eller efter förslag från ledamot till styrelsen. Uppgifter om den som förslås bli ny ledamot fylls i på en blankett (pdf). Denna skall vara styrelsen tillhanda senast före april månads utgång, se kontaktuppgifter i spalten till vänster.

Aktuella Spelhelger och Kurser, Mazerinformation

För närvarande ingen upplagd information.

Välkommen åter!

Musik på stan

För närvarande ingen upplagd information.

Välkommen åter!