Kontaktuppgifter

E-post ang föreningen skickas till info at mazer.se

E-post ang webben skickas till webmaster at mazer.se

Vår organisation

Organisationsnummer: 802002-2706

Postadress: Sabbatsbergsvägen 6, 3 tr, 11361 Stockholm

Fakturaadress: c/o Lavery, Högalidsgatan 40 A:1501, 117 30  Stockholm
Plusgiro: 5 74 85-5

Externa Kurser

Det är ont om kurser i kammarmusik för amatörer, men här är några tips: