Kontaktuppgifter

E-post ang föreningen skickas till info at mazer.se

E-post ang webben skickas till webmaster at mazer.se

Vår organisation

Organisationsnummer: 802002-2706

Postadress: Sabbatsbergsvägen 6, 3 tr, 11361 Stockholm

Fakturaadress: c/o Lavery, Högalidsgatan 40 A:1501, 117 30  Stockholm
Plusgiro: 5 74 85-5

Hur får jag tag på noter till det verk jag vill spela?

1. Kontrollera om det finns i Mazers notbibliotek

Mazers notbibliotek, fordrar lösenord.

2. Köp verket i nothandeln

Många har lagt ner. Några länkar som förslag från webmaster at mazer.se. Ge gärna feedback!! 

 

Det finns ett antal utländska nätnothandlare. Här finner du ett urval:

Även begagnade partitur och noter för vokal och instrumental musik, kammarmusik säljs även över nätet:

3. Låna på Statens musikbibliotek

Statens musikbibliotek har dataregistrerat de noter (="musikalier") som katalogiserats sedan 1986 (och även många äldre). För det icke dataregistrerade beståndet måste man använda kortkatalogerna i läsesalen.

LIBRIS, de svenska forskningsbibliotekens databas, innehåller de dataregistrerade noterna. För att söka enbart efter material vid Statens musikbibliotek,  begränsa med X som bibliotekskod.

6. Ladda hem från Internet

Har man tur finner man det man söker som gratis nedladdningsbara noter över Internet:

International Music Score Library Project, IMSLP, erbjuder gratis nedladdningsbara noter. Sajten har varit stängd en tid av legala skäl men har nu öppnats igen. Sajten rekommenderas varmt av flera Mazerare, någon har laddat ner ca 500 kvartetter av kända såväl som mindre kända kompositörer. Klicka på länken ovh välj därefter "Petrucchi Music Library". Sökrutan finner du i marginalen till vänster.

På Wikipedia länk (finns på hemsidan) kan man läsa om vad man kan finna på sajten men även lite om de juridiska turenra kring publiceringen av det nedladdningsbara notmaterialet:

"The library consists mainly of scans of old musical editions out of copyright. In addition, it admits scores by contemporary composers who wish to share their music with the world by releasing it under a Creative Commons license. One of the main projects of IMSLP is the sorting and uploading of the complete works of Johann Sebastian Bach in the Bach-Gesellschaft Ausgabe (1851-1899). Besides J.S. Bach's, Frédéric Chopin's and Franz Liszt's nearly complete oeuvre is available on IMSLP."

The Mutopia Project: Offers sheet music editions of classical music for free download. These are based on editions in the public domain, and include works by Bach, Beethoven, Chopin, Handel, Mozart, and many others. A team of volunteers are involved in typesetting the music by computer.

Det Kongelige Bibliotek i Danmark har börjat digitalisera ett urval av sina noter vilket har uppmärksammats av Hans Ahlborg.

Hans skriver som följer: Mycket snygga pdf-filer! Det finns inte bara dansk musik, även om Kuhlau är väl representerad, utan alla djur i tonsättarhagen får utrymme. Jag skulle kunna tänka mig att en del lämpliga låtar för s.k. spelhålor finns (har dock ej undersökt). Speciellt vill jag peka på att det finns en samling med 25 stråkkvintetter på sidan "e-noder Juni - Juli 2008".

Är man särskilt intresserad av DANSK kammarmusik går man till "INFO - Dansk Kammermusik". Speciellt vill jag där fästa uppmärksamheten på sidan "Dansk Kammermusik før 1900 - tryk og manuskripter". Där tyx det mesta av t.ex. NW Gades, F Kuhlaus och E Hartmanns kammarmusik finnas.

Sidan "Udenlandsk kammer- og orkestermusik før 1900" innehåller en del ickedansk kammarmusik. Har man överskott på violonceller vill man kanske spela "Klengel, Julius - Hymnus für zwölf Violoncelli. Op. 57 [pdf]", snyggt partitur och snygga stämmor.

Internationale Stiftung Mozarteum erbjuder gratis nedladdningsbara noter (partitur) av hög grafisk kvalitet innehållande hela innehållet i Bährenreiter-Verlags "Neue Mozart-Ausgabe". Utgåvan är enligt uppgift kritiskt granskad och editerad av Internationale Stiftung Mozart i samarbete med Mozart städerna Augsburg, Salzburg, and Vienna. Det går att spara utskrifterna från webbläsaren åtminstone sida för sida. Oklart f.n. om det går att få ut ett helt verk som t.ex. pdf-fil. Meddela gärna webmaster om ni hittar något sätt att göra detta.

WIMA, Werner Ickling Music Archives: Omfattande gratis notarkiv med nerladdningsbara noter på verk från ett stort antal kompositörer. För många av verken ingår även ljudprov.

Sibley Music Library vid Eastman School of Music som är en del av University of Rochester, USA, är enligt egen utsago det största akademiska musikbiblioteket i Nordamerika. Har gratis nedladdningsbara noter (pdf) för små besättningar av mindre kända kompositörer.

7. Merton Music

Hemsidan Musical Pointers finns kvar men det lär inte längre gå att skaffa noter från Merton. Notsamlingar och material lär vara skängta till IMSLP.

8. Tonsättare

Classical Composers Database: Mer eller mindre kortfattade upplysningar om över 2000 tonsättare. Classical Net - Composer Data: Databas med information om kompositörer och deras verkförteckningar. Speciellt för sajten är en sortering av kompositörer efter födelsedag, dödsdag, ålder etc.

Music and Musicians: Katalogiseringar av olika tonsättares verkförteckningar, referenser till andra katalogiseringar, huvudsakligen på franska.

8. Övriga länkar

The Classical Music Archives: We offer 28,054 full length classical music files by 1,768 composers: Live Recordings in HiFi MP3; Windows Media Audio streams; and MIDI sequences. We welcome free users, who may access 5 unprotected files/day (WMA and MIDI). But we suggest you become a Friend (only $25/year), to access 1000 files/month (listen/stream/download) including protected formats.